Porsche 917

Porsche 956

Motorsport 1974 

Le Mans 1987

Rolf Stommelen

Stefan Bellof

OGP 2018

917 - chassis registry

Belastbare Informationen über den (Un-) Sinn batteriebetriebener E-Autos: Link

Motorsport-Info.de - Online seit dem 17. Januar 2000